Menü Bezárás

Hitoktatói életpályamodell

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről az állami fenntartású iskolákban az 1-8. évfolyamok számára kötelezően választhatóvá teszi a vallásilag és felekezetileg elkötelezett hit és erkölcstan tantárgyat. Az evangélikus hitoktatás 2013-ban bevezetett új keretrendszere újfajta lehetőségeket és feladatokat teremtett az evangélikus hitoktatás számára.

Közvetlenül az iskolai oktatás rendszerében tudjuk elérni a gyermekeket, ugyanakkor a megnövekedett óraszámok miatt a hitoktatásban résztvevők számára olyan feltételeket kell biztosítanunk, amelyek egyszerre garantálják a hitoktatás szakmai megfelelőségét és a hitoktatók számára a biztonságos körülményeket, támogatást a szakmai fejlődésükben, megbecsülést munkájukban.

A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetésének támogatásával a 2018/2019-es tanév szeptemberétől került bevezetésre a főállású hitoktatói életpályamodell.

Az életpályamodell főbb részei:

  • a hitoktatói diploma meglétének kötelezettsége
  • továbbképzési kötelezettség és lehetőség biztosítása
  • szakfelügyeleti eljárás
  • a gyülekezeti munkába való bekapcsolódás • szakmai, szervezési, jogi segítségnyújtás

A hitoktatói életpályamodell bevezetésének fő célja tehát, hogy a tanári munkához szükséges feltételek minél jobb biztosítása által az evangélikus hit- és erkölcstanórát választó gyermekek magas színvonalú hitoktatásban részesülhessenek, másrészt így minél több hitoktató válassza ezt a szolgálatot, aki értékes és megbecsült munkatársa lehet a gyülekezetnek. A hitoktatói életpályamodell három különböző területen kívánja ezt a háttértámogatást biztosítani:

1. A hitoktatók megbecsülése

  • A főállású hitoktatók eddigi egyforma juttatását a pedagógus I. bértáblára épülő, sávos bérezés váltja fel. A bértábla a munkában eltöltött évek növekedésével magasabb fizetést is garantál.
  • A gyülekezet és a főállású hitoktató kapcsolata alapvető fontosságú. A hittanórákon túl ezt az együttműködést a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munkába való bekapcsolódás jelenti.

2. A hitoktatás minőségének biztosítása

  • A főállású hitoktatók esetében a törvény előírja a hitoktatói diploma meglétének kötelezettségét.
  • Az Evangélikus Hittudományi Egyetem félévente rendszeres továbbképzéseket szervez a hitoktatók számára. A főállású státuszban lévő hitoktatóknak 3 év alatt legalább 30 órát kell teljesíteniük.

3. Szakmai támogatás

  • A hitoktatók munkájának támogatását szakfelügyeleti eljárás megszervezésével biztosítja a Magyarországi Evangélikus Egyház a hitoktató szakmai és önismereti fejlődésének elősegítése érdekében.
  • Koordinátori státusz létrehozása, melynek célja a hitoktatók szakmai (pedagógiai teológiai), szervezési, jogi, adminisztratív segítségnyújtása.

Mindezeket az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény, illetve az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről szóló 3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet tartalmazza, melyek az alábbi linkre kattintva érhetők el: