Menü Bezárás

Jogszabályi háttér

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről az állami fenntartású iskolákban az 1-8. évfolyamok számára kötelezően választhatóvá teszi a vallásilag és felekezetileg elkötelezett hit- és erkölcstan tantárgyat.

Az alábbiakban a 20/2012. EMMI rendelet alapján sorra vesszük a határidőket és a tennivalókat.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2005. évi V. törvény az egyházi szolgálat külön területeiről

3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről

A katolikus, református és evangélikus egyházak közötti megállapodás a hitoktatásról