Menü Bezárás

Rólunk

A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa 2012-ben hívta életre a Katechetikai Munkacsoportot. A munkacsoport feladata az általános és középiskolában, óvodában és gyülekezetben folyó evangélikus hitoktatás tartalmának összeállítása, tananyagának és segédanyagainak elkészítése és folyamatos felülvizsgálata, valamint jó hitoktatási gyakorlatok megismertetése hittanárokkal és lelkészekkel.

A Katechetikai Munkacsoport tagjai:

Csendes Gabriella

Evangélikus hittan–német–finn szakos tanár vagyok a soproni Líceumban. Több, mint húsz éve élek itt férjemmel és négy gyermekemmel. Diákjaimmal éveken át részt vettem az új tankönyvek kipróbálásában és a Katechetikai Munkacsoport tagjaként segítettem az új érettségi kidolgozását is. A tanítás mellett fontosnak tartom a közösségépítést, melyet Ágfalva-Sopronbánfalva evangélikus gyülekezetében (is) gyakorlok.

Csepregi András Phd.

Evangélikus lelkész, rendszeres teológus. Lelkésszé avatásától fogva (1987) részt vesz a gyülekezeti és iskolai hitoktatásban. Doktori disszertációját 2002-ben védte meg a Durhami Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2005-ben docensi kinevezést kapott, 1999 és 2010 között az EHE Nyíregyházi Hittanárképző Tagozatán oktatott, 2000 és 2006 között a Tagozat vezetője volt.
2010-től a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium lelkésze, 2016-tól a Wesley János Lelkészképző Főiskola oktatója. A 9-12. évfolyamos evangélikus hittankönyvek egyik szerzője. Kutatási területe Dietrich Bonhoeffer, Bibó István, a kereszténység és a demokrácia, az erőszak és az aktív erőszakmentes ellenállás teológiai reflexiója. Felesége, Cserháti Márta az EHE Újszövetségi Tanszékének docense (akitől évtizedek óta tanulja a bibliai teológiát), három felnőtt gyermekük van.

Koczor Tamás

Iskolalelkész vagyok a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban. A Munkacsoport megbízása alapján benne voltam az ötödikes és hetedikes tankönyv írói stábjában. Életem során nagyon sokféle hittanos csoport tanítására volt alkalmam, szívügyem a kereszténység megértése és megértetése.

Kodácsy-Simon Eszter

Hittanár és teológus, emellett matematika-fizika szakos tanár vagyok, a Katechetikai Munkacsoportot 2012-es megalakulása óta vezetem, főállásban pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszékének vagyok megbízott vezetője. Óraadó hittanárként középiskolában is tanítok, több hittankönyv társszerzője vagyok, s a legjobb, hogy három gyermek édesanyja lehetek. Szeretem tanítás közben látni a megértés és ráérzés pillanatát.

Lacknerné Puskás Sára

Evangélikus lelkész vagyok, feleség és öt gyermek édesanyja. A születés csodája meghatározó élménye az életemnek. Gyermekeink születése által első renden. De megadatott, hogy lelkészi munkatársként, hitoktatóként, iskolalelkészként átéljem a móri gyülekezet, a győri evangélikus óvoda, majd az iskola születését. Jelenleg pedig –éppen 10 éve – Budakeszin lehetek lelkésze egy kicsi, de egyre növekvő gyülekezetnek. Hasonló örömmel tettem hozzá a magam részét a kicsiknek szóló hittankönyvek létrejöttéhez.

Mesterházy Balázs

Tanár, lelkész, iskolaigazgató, férj és édesapa vagyok. Sokféle kalappal/szereppel voltam és vagyok jelen a Magyarországi Evangélikus Egyház életében: szeretem a kőszegi iskolámat, a pszichodráma-csoportjaimat,  és a folyamatos tanulást. Szerettem iskolalelkészkedni Sopronban és Indiában, szerettem három találkozót szervező „Szélrózsa-atya” is lenni, és szeretnék az evangélikus oktatásban is maradandót alkotni. A hitoktatásban a „Tényleg?!” kérdést szeretem a legjobban.

Schaller Bernadett

1999-ben végeztem lelkész szakon. A Nagymányok-Váraljai gyülekezetbe kerültem, 2017-től iskolalelkészként is dolgozom. A gyakorlati teológia, hitoktatás áll legközelebb hozzám, a személyes találkozások, beszélgetések híve vagyok. Társszerzőként részt vettem a harmadikos hittankönyv megírásában. A vidéki élet természetközelisége fontos számomra. Kisfiunk nevelése során mindennap átélhetem Urunk támogató jelenlétét, kézzelfogható áldását és a szülői szerep örömeit, nehézségeit, szépségét.

Dr. Simon Z. Attila

Dr. Simon Z. Attila, evangélikus lelkész, hittantanár, mentálhigiénés szakember, a valláspedagógia doktora vagyok. Nagy örömömre szolgál, hogy több mint másfél évtizede szolgálhatok egyházunk fiataljai között iskolákban és gyülekezetekben. Számomra a hitoktatás egyik alapkérdése, hogy hogyan válik a hitoktatás egyszerre megszólítóvá, hitet ébresztővé és informatívvá. Ezek egyensúlyban tartása, helyes arányának megtartása a keresztény hitoktatás egyik legnagyobb módszertani művészete. Mert egy-egy hittanóra valóban megismételhetetlen alkotás kell hogy legyen, csupa olyan tartalommal, amely csakis ott és csakis akkor történhet meg Isten és a gyermek és a hitoktatójuk között.

Szigethyné Szenteczki Katalin

Orosházán élek férjemmel és két – egyre nagyobb – fiammal. Az evangélikus iskolában hittant és történelmet tanítok. Az Iránytű című hittankönyv társszerzője vagyok. Nagy öröm számomra, ha jól sikerül a süti a háztartás szakkörön, vagy sikeres a színjátszósók előadása. Időm nagy részét felső tagozatos gyerekekkel töltöm. A kisebb-nagyobb kamaszokkal sosem unalmasak a hétköznapok és minden nap csodákat tapasztalhatok meg Isten szívet és lelket megújító szeretetén keresztül.

Kapcsolattartók:

Hitoktatással kapcsolatos adminisztrációs ügyekben:

Zavicsa-Varga Viktória, hittan életpályamodell koordinátor
E-mail: viktoria.zavicsa-varga@lutheran.hu
Tel.: 06-20/371-8149

Hitoktatással kapcsolatos pedagógiai és szakmai ügyekben: 

Vincze Katalin, tudományos segédmunkatárs, Valláspedagógiai tanszék (EHE)
E-mail: katalin.vincze@lutheran.hu
Tel.: 06-20/824-4354