Menü Bezárás

Továbbképzések, tanfolyamok

A főállású hitoktatók továbbképzése

A főállású hitoktatói életpályamodell részeként a főállású hitoktatói státusz feltétele három évente legalább 30 órányi teológiai és/vagy valláspedagógiai továbbképzésen való részvétel.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszéke a Magyarországi Evangélikus Egyház hitoktatói és lelkészei számára rendszeres továbbképzési alkalmakat szervez. A hitoktatási továbbképzési napokra félévente kerül sor. Az alábbi linken, a Hírek felülelten tájékozódhatnak a friss információkról!

https://hitoktatas.lutheran.hu/hirek/


A további képzésekről és szakirányú képzésekről: pedagógus továbbképzések, gyakorlatvezető mentorpedagógus, pedagógus szakvizsga az alábbi linkre kattintva találhatók információk:

A nem akkreditált továbbképzések hét évenként kötelező pedagógus-továbbképzésben történő elszámolásának jogszabályi háttere:

Az alábbi jogszabályi rendelkezés nem része a főállású hitoktatói életpályamodellnek, de a az egyházi fenntartású, illetve egyéb nevelési-oktatási intézményben dolgozó hittanárok, pedagógusok számára hasznos információként tesszük közzé.

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 5.§ (1) bekezdése alapján a hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen, valamint harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.