Menü Bezárás

Külmissziós vetélkedő 2024 – „Lépd át a határaidat!”

Az Evangélikus Külmissziói Egyesület versenyt hirdet, amelyet 7-8 osztályos ill. gimnazista diákoknak.

Versenykiírás

Az Evangélikus Külmissziói Egyesület szeretettel hívja a távoli országok és más kultúrák iránt érdeklődő
fiatalokat, hogy vegyenek részt a „Lépd át a határaidat!” külmissziós vetélkedőn. A kérdések könnyen
megválaszolhatók, inkább szövegértési és kombinációs készséget igényelnek, semmint lexikai tudást.


Általános tudnivalók
A VETÉLKEDŐ célja, hogy a tanulókat megismertessük a külmisszió fogalmával, céljával, a bibliafordítás
sokirányú felkészültséget igénylő munkájával, magyar származású misszionáriusok szolgálatával, valamint
ráirányítsuk figyelmüket a másokon való segítésre.


CSAPATOK:
A vetélkedőre az evangélikus iskolák, valamint bármely más oktatási intézményben evangélikus hitoktatásra
járó vagy a gyülekezetekben ifjúsági, vagy bármely alkalmakon résztvevő 7-8. és 9-10-11. osztályos tanulói
2 fős csapatokban nevezhetnek.
A feladatok kidolgozása 2 fős csapatokban zajlik. Egy helyről több csapat is nevezhet. A vetélkedőre való
jelentkezés és a részvétel ingyenes.


A VETÉLKEDŐ MENETE:
A vetélkedő egyfordulós, amely egy elméleti feladatsort és egy kreatív feladatot tartalmaz. Gyakran van
szükség egy pici kombinációs készségre, illetve kíváncsiak vagyunk a versenyzők véleményére is. A
kérdésekre a válaszok Terray László: Küldetésben c. könyvének a versenykiíráshoz csatolt fejezeteiben,
valamint a wycliffe.hu/statisztika internetes oldalon találhatók.
Elméleti feladat: Ismeretterjesztő, vidám, vagy éppen elgondolkodtató, elektronikusan kitölthető
feladatsor, melyet csatolunk a versenykiíráshoz.
Kreatív, gyakorlati feladat: Egy igevers másolása a Bibliából, művészien megrajzolt vagy festett iniciáléval
a középkori kódexek mintájára. Elkészítéséhez A4-es vagy A3-as méretet javaslunk. Az iniciáléval díszített
igeversről egy fényképet kérünk csatolni az emailhez, amelyben a megoldott feladatsort küldik vissza.
A nyertesek munkáiból a nyári külmissziói konferenciánkon kiállítást rendezünk.
Beküldési határidő: 2024. május 10. péntek 18 óra (az eredményről május 20-ig értesítjük a versenyzőket)


DÍJAZÁS:
Az első öt helyezett csapat (2-2 fő) meghívást kap az EKME nyári konferenciájának ifjúsági táborába
Piliscsabára, 2024. július 4-től 7-ig. A nyertes csapatok és kísérőjük (maximum 1 kísérő/csapat) részvételét
térítésmentesen biztosítjuk. A konferencián változatos, érdekes, tartalmas programokkal és kirándulással
várjuk a vetélkedő győzteseit.

Beérkezési határidő: május 24.

Versenyhez szükséges dokumentumok: